เเจ้งปัญหาการใช้งาน

เกมส์ เกมส์พายเรือคายัค (Upstream Kayak)
อีเมล์ที่เเจ้ง
ปัญหา โหลดเกมไม่ได้ เกมโหลดช้า
เกมเล่นไม่ได้
รหัสความปลอดภัย